Příjezd ze školy v přírodě

Napsala: Mgr. Jana Kollegová | Kategorie: Novinky | Datum: 20. června 2018

V pátek 22.06.2018 se vracíme ze školy v přírodě v 14.45 hodin na točnu před ZŠ a MŠ Lučina. Prosíme zákonné zástupce, aby si děti vyzvedli nejdéle do 15.00 hodin, protože školní družina je v tento den uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

Zkrácená výuka

Napsala: Mgr. Jana Kollegová | Kategorie: Novinky | Datum: 20. června 2018

Od pondělí 25.06.2018 do čtvrtku 28.06.2018 bude probíhat výuka do 11.40 hodin. V pátek 29.06.2018 bude výuka zkrácena do 9.40 hodin, následuje ŠD do 15.00 hodin.

Provoz ŠJ o prázdninách

Napsala: Mgr. Jana Kollegová | Kategorie: Novinky | Datum: 20. června 2018

Školní jídelna bude mít provoz i pro cizí strávníky do 20.07.2018. Vařit se začne v novém školním roce od 03.09.2018.

Provoz MŠ o prázdninách

Napsala: Mgr. Jana Kollegová | Kategorie: Novinky | Datum: 20. června 2018

O prázdninách bude probíhat omezený provoz v mateřské škole do 20.07.2018.

Od 09.07. do 20.07.2018 realizuje ZŠ příměstský tábor.