ÚPLATA ŠD

Napsala: Mgr. Jana Kollegová | Kategorie: Novinky | Datum: 26. května 2021

Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy Lučina pro školní rok 2021/2022

Napsala: Mgr. Jana Kollegová | Kategorie: Novinky | Datum: 20. května 2021

ŘEDITELSKÉ VOLNO PRO ŽÁKY ZŠ

Napsala: Mgr. Jana Kollegová | Kategorie: Novinky | Datum: 12. května 2021

Vážení rodiče,

oznamuji Vám v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, rozhodnutí ředitelky školy o vyhlášení ředitelského volna z organizačních a technických důvodů ve dnech 28.06. až 30.06.2021 pro žáky základní školy ve školním roce 2020/2021. Školní rok bude ukončen 25.06.2021 a žákům bude předáno vysvědčení za školní rok 2020/2021.

Důvodem vyhlášení ředitelského volna je rekonstrukce tělocvičny od 18.06.2021 a s tím spojené uzavření vchodu pro děti i žáky školy. Z hlediska bezpečnosti se omezení týká především školního hřiště, zahrady napravo od budovy školy, vchodu do budovy, prostor šaten a všech vyznačených prostor se vstupem zákazu. O následné organizační změně budete předem informováni.

Dříve plánované ukončení školního roku 18.06. 2021 bylo posunuto na nejzazší možný termín.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Mgr. Ilona Racková
ředitelka školy

Provoz Mateřské školy Lučina od 10.05.2021

Napsala: Mgr. Jana Kollegová | Kategorie: Novinky | Datum: 06. května 2021

Od pondělí 10. května 2021 bude mateřská škola otevřena pro všechny děti bez povinnosti testování a nošení roušek.
V našem případě stále platí, že děti MUSÍ mít chirurgickou roušku na přechody v prostorách základní školy.
Vzhledem k omezení ranního setkávání s žáky ZŠ je nyní v platnosti pravidlo docházení dětí MŠ do budovy školy nejpozději v 7:30 hodin. 
Děkujeme za pochopení.

Soňa Kiková
zástupkyně ředitelky pro MŠ