Vánoční jarmark

Napsala: Mgr. Jana Kollegová | Kategorie: Nezařazené | Datum: 19. listopadu 2019

Informace pro zákonné zástupce

Napsala: Mgr. Jana Kollegová | Kategorie: Novinky | Datum: 04. listopadu 2019

Vážení zákonní zástupci,

ČMOS pracovníků školství vyhlásil na středu 06. 11. 2019 jednodenní stávku. Zaměstnanci naší školy stávku podporují, ale stávky se neúčastní. Provoz mateřské školy, základní školy, školní družiny a školní jídelny bude 06. 11. 2019 zachován dle platné provozní doby.
Mgr. Ilona Racková
ředitelka školy
Vyvěšeno: 04.11.2019

Třídní konzultace

Napsala: Mgr. Jana Kollegová | Kategorie: Novinky | Datum: 03. listopadu 2019

V úterý 12.11.2019 se konají třídní konzultace dle rozpisu třídních učitelů.

Ředitelské volno

Napsala: Mgr. Jana Kollegová | Kategorie: Novinky | Datum: 14. října 2019

Vážení zákonní zástupci,

 

oznamuji Vám v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, rozhodnutí ředitelky školy o vyhlášení ředitelského volna
z organizačních a technických důvodů dne 31.10. a 01.11.2019 pro žáky základní školy ve školním roce 2019/2020.

Provoz v mateřské škole a ve školní jídelně pro děti, žáky i cizí strávníky bude v tyto dny přerušen.

 

 

 

Mgr. Ilona Racková

ředitelka školy

Vyvěšeno: 10.10.2019