1.května 1955 se otevřela v polovině dvojdomku celodenní mateřská škola v obci tehdy ještě zvané Soběšovice. Jejím vedením byla pověřena Marie Švidrnochová. Ta spolu se školnicí pečovala o 30 dětí matek zaměstnaných na stavbě Žermanické přehrady. Strava byla nouzově dovážena ze závodní jídelny pro stavbu přehrady. Od 1.9.1955 byla zřízena školní jídelna při MŠ a přibyly další pracovnice – kuchařka a pěstounka.

Na levém břehu přehrady z částí obcí Soběšovice a Dolní Domaslavice vznikla 1.1.1956 nová obec Lučina. Téhož roku se k 1. září otevřela národní škola. V roce 1961 MŠ nestačila potřebám pro 51 dětí, proto bylo otevřeno jeselské oddělení v přízemí národní školy. Po uvolnění druhé poloviny dvojdomku je celá budova MŠ. Vesnice se rozrůstala, přibývalo obyvatel a budova byla opět nedostačující. V roce 1966 se začala přestavba herny.

V září 1974 odešla do důchodu dosavadní ředitelka p. Švidrnochová. Na její místo byla jmenována p. Miluše Dobiášová a přišla další pracovnice p. uč. Olga Šibová. Téhož roku byla provedena přístavba sociálního zařízení.

Z důvodů zvýšených požadavků na umístění dětí i z okolních vesnic – Žermanic a Pazderné byla v roce 1976 otevřena druhá třída mateřské školy pro dvouleté a tříleté děti, o které pečovala zdravotní sestra Leontina Metzová.

V této době se mění koncepce mateřských škol, jejich sociální poslání ustupuje a je preferována výchovně-vzdělávací činnost. Zvětšovaly se i nároky na prostor a vybavení a proto byla zahájena další rekonstrukce – nadstavba herny, přístavba šatny a sociálního zařízení pro druhou třídu. V lednu 1978 byla předána k užívání.

30.6.1995 odešla do důchodu ředitelka Miluše Kučná (Dobiášová). Schválením v konkurzním řízení nastoupila ředitelka Leontina Metzová. Nově byla vybavena zahrada (prolézací hrad, srub), budova byla v roce 1997 plynofikována. Ovšem počet dětí začala klesat a v září 1999 se MŠ po 23 letech stala jednotřídní. Začala se připravovat rekonstrukce školního bytu a místností ZŠ. Školní rok 2000/2001 byl posledním ve stávající budově.

Od září 2001 se mateřská škola nachází v 1. patře základní školy. Rekonstrukce prostor bývalého učitelského bytu probíhala od jara roku 2001 a během prázdnin jsme se přestěhovali do nového, pěkného, útulného a moderního prostředí. Zde vyučovaly ředitelka Leontina Metzová a učitelka Ilona Racková.

Od ledna 2003 je MŠ sloučena se ZŠ pod názvem Základní škola a mateřská škola Lučina, okres Frýdek-Místek a stává se právním subjektem. Od r. 2004 do r. 2012 byla ředitelkou celého sloučeného zařízení Mgr. Lenka Damková, od r. 2012 dosud Mgr. Ilona Racková.