Třídní učitelka: Mgr. Alena Mlnaříková

Školní asistentka: paní Jana Nahodilová

Vyučuje:
ČJ, M, PRV, TV, VV, PČ, HV – Mgr. Alena Mlnaříková