Třídní učitelka: Mgr. Renáta Malášková

Vyučuje:
ČJ, M, PRV, TV, VV, PČ, HV – Mgr. Renáta Malášková