Třídní učitelka:    Mgr. Jana Kollegová
Školní asistent:    Ivana Štefková

Vyučuje:
ČJ, M, PRV, TV –    Mgr. Jana Kollegová
AJ –    Mgr. Monika Labudová
VV, PČ –    Jana Nahodilová
HV –    Mgr. Ilona Racková