Informace zákonným zástupcům 2023/2024

ÚPLATU ŠD

PROVÁDĚJTE BEZHOTOVOSTNĚ PLATEBNÍM PŘÍKAZEM Z ÚČTU

NA ÚČET ŠKOLY

19-3767980247/0100

 DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE = ŠD + CELÉ JMÉNO ŽÁKA

               SPLÁTKA –    180,- x 6 = 1 080,- Kč    za 1. – 6./2024    NEJPOZDĚJI DO 30.1.2024

 

DĚKUJEME