Informace zákonným zástupcům 2023/2024

ÚPLATU ŠD

PROVÁDĚJTE BEZHOTOVOSTNĚ PLATEBNÍM PŘÍKAZEM Z ÚČTU

NA ÚČET ŠKOLY

19-3767980247/0100

 DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE = ŠD + CELÉ JMÉNO ŽÁKA

                                           SPLÁTKA – 180,- x 4= 720,-, 9. – 12./2023 – NEJPOZDĚJI DO 30.9.2023

 

DĚKUJEME