Finanční příspěvek ve výši 25 000,- Kč od firmy Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. na zajištění akce ” Keramická a kreativní dílna pro děti ZŠ a MŠ Lučina”. 

 
 
 
Na tomto místě probíhá realizace projektu:

Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech

(reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548)

………………………………………………………………………………

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

………………………………………………………………………………

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 29 944 884,54 Kč

Dotace EU: 24 195 466,71Kč

Dotace státní rozpočet: 5 749 417,83 Kč

Termín zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017

Termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019

Příjemce projektu: Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s

Recyklohraní

ŠIKOVNÝ KLOUČEK WEB – sběr vršků z PET láhví

Rosteme I.

Parentes – Rosteme I. WEB

 Dlouhodobý preventivní program Buď OK

RENARKON WEB

Aktivní škola WEB

Projekt „ Učíme se interaktivně“ EU Peníze školám

V období od 01.04.2011 do 15.02.2013 jsme realizovali projekt, jehož cílem byla modernizace stávajícího vybavení počítačové učebny a zefektivnění výuky cizího jazyka. Náš ŠVP – „Škola pro všechny“, realizovaný na 1. stupni základní školy, podporuje všechny oblasti výuky, vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV, jehož cílem je pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet cílové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.

Klíčové aktivity II / 2, II / 4 jsme využili pro podporu a kvalitní přípravu pedagogických pracovníků na vyučovací hodiny cizího jazyka. Žáci obdrželi materiál pro získávání zpětné vazby pomocí ověřování znalostí a dovedností. Prezentace jim umožňují představit jinou zemi, kulturu a jazyk.

Z poskytnuté dotace jsme zmodernizovali počítačovou učebnu, pořídili interaktivní tabuli, vizualizér, 4 notebooky, 8 PC a výpočetní techniku potřebnou k rozvíjení informační gramotnosti žáků a uplatnění digitálních technologií ve výuce. Projekt podporuje žáky v inovativním způsobu vzdělávání pomocí digitálních učebních materiálů, který vytvořili pedagogové naší školy. Posiluje klíčové kompetence k učení, k řešení problému a v neposlední řadě i kompetence komunikativní. Naše materiály jsou přístupné pedagogickým pracovníkům a na vyžádání již byly dvakrát poskytnuty.

Projekt EU Peníze školám na naší ZŠ

Od 1.dubna 2011 jsme se zapojili do projektu MŠMT EU Peníze školám . Získali jsme v první části  našeho projektu “Učíme se interaktivně” novou interaktivní tabuli s vizualizérem a čtyři notebooky. V druhé části ještě plánujeme novou PC učebnu pro 15 žáků. Ostatní fotografie ve fotogalerii školy.

______________________________________________________________________________________

ZŠ zpracovala digitální učební materiály/DUM/, které na požádání poskytne e-mailem:

Mgr.Racková Ilona zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro

1. ročník, předmět Český jazyk, tematická oblast Jazyk a jazyková komunikace

1. ročník, předmět Matematika, tematická oblast Matematika a její aplikace

1. ročník, předmět Prvouka, tematická oblast Člověk a jeho svět

– email autorky:  IlonaRackova@seznam.cz

Mgr.Vejrostová Marcela zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro

2. ročník, předmět Český jazyk, tematická oblast Jazyk a jazyková komunikace

2. a 3. ročník, předmět Matematika, tematická oblast Matematika a její aplikace

2. a 3. ročník, předmět Prvouka, tematická oblast Člověk a jeho svět

– email autorky:  marv2104@seznam.cz

Mgr.Damková Lenka zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro

3., 4. a 5. ročník, předmět Český jazyk, tematická oblast Jazyk a jazyková komunikace

4. a 5. ročník, předmět Matematika, tematická oblast Matematika a její aplikace

4. a 5. ročník, předmět Přírodověda a Vlastivěda, tematická oblast Člověk a jeho svět

– email autorky:  euleine@seznam.cz

Mgr.Miková Jitka zpracovala v rámci šablony II/2 DUMy pro

3., 4. a 5. ročník, předmět Anglický jazyk, tematická oblast Jazyk a jazyková komunikace

– email autorky:  jitkamikova@seznam.cz