Původní škola – pětitřídní – se nacházela v zatopené části Soběšovic. Náhradou měla být postavena trojtřídní škola v Lučině. Vzhledem k oprávněným požadavkům občanů rozhodl odbor školství KNV o výstavbě pětitřídní národní školy v Lučině a trojtřídní národní školy v Soběšovicích. Školní budova zdejší školy se počala stavět v listopadu roku 1955. Stavbu prováděly Pozemní stavby, n.p. Opava. Stavba rychle pokračovala a dne 1. září 1956 byla kolaudována hlavní budova školy včetně jídelny a kuchyně. Slavnostní otevření školy se uskutečnilo 2. září 1956. Z oficiálních hostů byli přítomni František Jančík – předseda ONV ve Frýdku-Místku, Hedvika Vavroušková – krajská školní inspektorka, Vítězslav Sklář – okresní školní inspektor, zástupci MNV v Lučině, zástupci patronátního závodu Ingstav – stavba Žermanické přehrady. V programu vystoupili v dopolední části žáci zdejší školy a odpoledne vystoupil kulturní soubor Osvětové besedy z Janovic.
Mezi prvními učiteli na škole byli: Stanislav Lenert – ředitel školy a třídní učitel III. třídy, Jarmila Vráblová – třídní učitelka I. třídy, Marta Tesařová – třídní učitelka II. třídy a Drahomíra Chmelová – třídní učitelka IV. třídy. Škola sice byla 2.září otevřena, ale chyběl školní nábytek i učební pomůcky. Byly proto zapůjčeny staré vyřazené lavice z okolních škol. Nový nábytek obdržela zdejší škola v listopadu 1956 a byla vybavena i učebními pomůckami.

   


V dalších letech působili na naší škole:

Ředitelé školy: St. Lenert, K. Štěpánek, J. Nytrová, V. Adámková, Mgr. M. Deličová,
Mgr. R. Vonzino, Mgr. Lenka Damková
Učitelský sbor: D. Chmelová, J. Vráblová, M. Tesařová, J. Jungová, L. Chlebková, J. Erteltová, K. Adámek, M. Chrobočková, V. Grulichová, K. Sojka, L. Kováčková, Vašíčková, A. Štěpánková, P. Procházková, H. Radovesnická, A. Skurová, L. Michálková, L. Kubaláková, V. Köhlerová, D. Štensová, M. Balová, D. Obluková, M. Chromiáková, K. Kořínková, M. Dvořáková, J. Miková, M. Mojáková, M. Vejrostová, I. Racková
Vychovatelky ŠD: M. Janšová, M. Mojžíšková, S. Rzepková, D. Obluková, D. Kusá, N. Klimešová, I. Štefková
Školnice, uklízečky: M. Pánková, Ž. Nytrová, B. Bystroňová, F. Pavlíková, J. Wrublová, L. Motlochová, V. Gavlasová, M. Ovesná, E. Swobodová, J. Havlásková, M. Tesaříková
Topiči: F. Zicha, R. Sikora, O. Válek, A. Válková, J. Wrubel, L. Švik, R. Koukol, Š. Vašek, K. Janczar, Z. Krop
Kuchařky: M. Faronová, M. Kozubková, A. Kohutová, M. Pryčková, V. Koloničná, I, Vojtková, Z. Sikorová, Š. Pavlicová, A. Potiorová, J. Pončová, E. Sobčáková, L. Dudová, I. Kulová, M. Bilavčíková, K. Szturcová, A. Brňáková, I. Špoková
Vedoucí ŠJ: D. Obluková, A. Válková, A Mlynářová, M. Vařeková, L. Žitníková, A. Majerová, H. Šamajová, M. Krupková, L. Moráňová

zepředu: M.Tesařová, Vašíčková, J. Vráblová, S. Lenert zleva: J. Vráblová, J. Jungová, S. Lenert, M. Tesařová


Po celou dobu trvání naší školy se učitelé snažili nejen dát dobré základy vzdělání našim dětem, ale snažili se také obohatit život dětí po stránce kulturní i sportovní. Žáci nejenže navštěvovali divadelní představení, ale také, zvláště v prvních letech po otevření školy pod vedením pana ředitele Lenerta, sami divadelní představení hráli. Mohli se zapojit také do práce v různých kroužcích, např. tělovýchovném, rukodělném, zdravotním, turistickém, výtvarném, tanečním, kroužku vaření, kroužku němčiny a angličtiny. Na vedení těchto kroužků se podíleli také členové zájmových organizací jako SDH, TJ Sokol, ŠŽ, ČSČK, SRPŠ. Žáci se zapojovali do mnoha soutěží, ve kterých dosahovali výborných výsledků i v okresních kolech. V obci školu reprezentovali také vystoupeními na akcích SPOZ, na veřejných schůzích, každoročně vystupovali na Radovánkách. Již na začátku školního roku 1956 – 1957 bylo založeno SRPŠ, které pomáhalo, a dodnes pomáhá, škole plnit vzdělávací úkoly, ale i finančně. Ke zdařilým akcím pořádaným SRPŠ patřily zimní besídky, plesy a dodnes konající se Radovánky. K nejzasloužilejším členům výboru SRPŠ patřila paní učitelka J. Vráblová, která pracovala ve výboru přes 30 let. Téměř od začátku trvání naší školy byla tato také sídlem hudebních kurzů, ve kterých se vyučovalo hře na klavír, na housle, na harmoniku.


 Od roku 1994 do června 2010 sídlila v budově naší školy obecní knihovna, která zde získala kulturní prostředí. Od školního roku 2001/2002 pak také mateřská škola. Naše škole je jedna z mála malotřídních škol, které mají svoji tělocvičnu. Ta slouží nejen žákům, ale i ostatním občanům obce. V roce 2000 bylo vedle školy postaveno moderní víceúčelové hřiště s umělým povrchem a cvičnou lezeckou stěnou. Od samých počátků se na chodu naší školy aktivně podílela obec – dříve místní národní výbor, dnes Obecní úřad Lučina.

Historické fotografie

třídní: Lenert Stanislav 1. řada (horní) zleva: Zdeněk Hrabec, Jaroslav Vajda, Eman Onderek, Zdeněk Zicha, Karel Konečný, Jan Rabín, Jan Dudek, Janoušek, Václav Vaníček 2. řada zleva: Věra Mecová, Milada Vrublová, Marie Ružinská, Miroslava Tvrdková, Sládková, Marie Ganišinová, Marie Andělová, Hanzelková ředitel/třídní: Lenert Stanislav 1. řada (horní) zleva: Pryček Vladimír, Minařík Oldřich. Ružinský Milan, Menšík Adolf, Šulík Jan, Anděl Zdeněk, Kičmer Karel, Peterek Miloslav, Bilík Václav 2. řada zleva: Ganišinová Anna,  Mintělová Miluše, Nevjelíková Jarmila, Pavlíková Zdena, Kučerová Alena, Jungová Dagmar, Pastušková Alena, Kropová Věra, Bártková Zdenka, Damková Miluše, Votoupalová Jana, Papalová Zdenka, Konečná Zdenka třídní: Jana Nytrová 1. řada zleva: Pavlína Santariusová, Martin Mlynář, David Řeha, René Vojkovský, Jan Gurník 2. řada zleva: Jan Rabin, Ladislav Borovec, Radka Papalová, Radka Čudejková, Michal Janík, Vladimír Mojžíšek, Aleš Kotásek 3. řada zleva: Radka Obluková, Sylva Kapustková, Dana Kočvarová, Tomáš Bilík, Lenka Šenkýřová, Erika Mokryšová, Dana Martečíková, Jana Majerová
  třídní: Jana Nytrová 1. řada zleva: Pavlína Santariusová, Martin Mlynář, David Řeha, René Vojkovský, Jan Gurník 2. řada zleva: Jan Rabin, Ladislav Borovec, Radka Papalová, Radka Čudejková, Michal Janík, Vladimír Mojžíšek, Aleš Kotásek 3. řada zleva: Radka Obluková, Sylva Kapustková, Dana Kočvarová, Tomáš Bilík, Lenka Šenkýřová, Erika Mokryšová, Dana Martečíková, Jana Majerová