Třídní učitelka: Mgr. Alena Mlnaříková

Vyučuje:
ČJ, M, PRV, TV – Mgr. Alena Mlnaříková
VV, PČ – Bc. Veronika Vrábelová
HV – Mgr. Ilona Racková