Třídní učitelka: Mgr. Lucie Trösterová

Asistentka pedagoga: paní Paulette Šebová

Vyučuje:
ČJ, M, PRV, VV, PČ – Mgr. Lucie Trösterová

TV – Mgr. Pavlína Libošková
HV – Mgr. Ilona Racková