Třídní učitelka: Mgr. Alena Mlnaříková
Asistentka pedagoga: Kamila Skotnicová

Vyučuje:
ČJ, M, PRV, VV, PČ – Mgr. Alena Mlnaříková
TV – Mgr. Karin Kika
HV – Mgr. Ilona Racková