Zájmové útvary při ŠD

Zájem   ZÚ při ŠD       Materiál
  Po DOUČOVÁNÍ 2.+3. roč. 13.00 – 14.00 Mgr. Jitka Miková  ———-
  KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER 1. – 2. roč. 12:00 – 13:30 Mgr. Martina Hrušová ———–
  Út DOVEDNÉ RUCE

(lichý týden)

1. – 5. roč. 13:00 – 14:00 Kamila Skotnicová

Martina Bordovská

200,-

pololetí

    ŠACHOVÝ

(sudý týden)

1. – 5. roč. 13:00 – 14:00 Mgr. Ilona Racková 100,-

pololetí

    SPORTOVNÍ

(lichý týden)

3. – 5. roč. 13:15 – 14:15 Mgr. Alena Mlnaříková 100,-

pololetí

    SPORTOVNÍ

(sudý týden)

1. – 2. roč. 14:00 – 15:00 Mgr. Alena Mlnaříková 100,- pololetí
    REDAKČNÍ

(sudý týden)

4. – 5. roč. 13:00 – 14:00 Mgr. Jana Kollegová 100,-

pololetí

  St ZUMBA   14.00 – 14.50 Mgr. Nikol Wlochová

Činnost ve škole

 
    ČTENÁŘSKÝ KLUB

 

3. – 5. roč. 13:00 – 14:30 Mgr. Jitka Miková  

———-

    DRAMATICKÝ

(sudý týden)

1. – 5. roč. 13:00 – 14:00 Bc. Magda Pavlasová 100,-

pololetí

  Čt HUDEBNÍ 1. – 5. roč. 13:00 – 14:00 Soňa Kiková 100,-

pololetí

  BADATELSKÝ KLUB 2. – 5. roč. 13.00 – 14.30 Mgr. Jana Kollegová ———-
  KATOLICKÉ

NÁBOŽENSTVÍ

(od října)

1. – 5. roč. 13:15 – 14:00 Mgr. Jan Vecheta

Činnost ve škole

———–
    KERAMICKÝ

(sudý týden)

(max. 10 žáků)

1. – 2. roč. 12:00 – 13:30 Jana Nahodilová 200,-

pololetí

    KERAMICKÝ

(sudý týden)

(max. 10 žáků)

3. – 5. roč. 13:30 – 15:00 Jana Nahodilová 200,-

pololetí

 

 

Zájmové útvary při ŠD mohou navštěvovat pouze žáci přihlášení do školní družiny
(neplatí pro Klub deskových her, čtenářský klub, badatelský klub a katolické náboženství).

Zájem o útvary označte, nahlaste a zaplaťte u vedoucí zájmového útvaru do 15. listopadu, kde obdržíte i přihlášky.

Cena zájmového útvaru při školní družině platí pro I. pololetí školního roku 2018-2019
Činnost zájmových útvarů bude zahájena 17.09.2018 a ukončena 07.06.2019.