Provoz MŠ o prázdninách

Napsala: Mgr. Jana Kollegová | Kategorie: Novinky | Datum: 20. června 2018

O prázdninách bude probíhat omezený provoz v mateřské škole do 20.07.2018.

Od 09.07. do 20.07.2018 realizuje ZŠ příměstský tábor.

Škola v přírodě

Napsala: Mgr. Jana Kollegová | Kategorie: Novinky | Datum: 17. června 2018

Od pondělí 18.06.2018 do pátku 22.06.2018 se koná pro žáky základní školy Škola v přírodě v Bílé.

Odjezd od školy je v cca 8.00 hodin. Sraz před školou dle instrukcí třídních učitelů. Nezapomeňte s sebou vzít Potvrzení o bezinfekčnosti potvrzené v den odjezdu, průkaz zdravotní pojišťovny žáka a léky s návodem přesného podávání. Vše předáte třídním učitelům.

Předpokládaný návrat je v pátek 22.06.2018 v cca 15.00 hodin.

Veškeré informace naleznete na školním webu v záložce ŠvP Bílá.

Třídní konzultace

Napsala: Mgr. Jana Kollegová | Kategorie: Novinky | Datum: 07. června 2018

V úterý 12.06.2018 se konají třídní konzultace dle rozpisu třídních učitelů.

Volba do školské rady

Napsala: Mgr. Jana Kollegová | Kategorie: Novinky | Datum: 07. června 2018

Volba do školské rady za zákonné zástupce se uskuteční 12.06.2018. Volební lístek obdržíte od třídních učitelů na konzultacích. Volební schránka se nachází ve vestibulu školy.