Ředitelské volno

Napsala: Mgr. Jana Kollegová | Kategorie: Novinky | Datum: 17. října 2018

Vážení zákonní zástupci,

 

oznamuji Vám v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, rozhodnutí ředitelky školy o vyhlášení ředitelského volna z technických důvodů dne 26.10., 31.10., 01.11., 02.11., a 05.11. 2018 pro žáky základní školy ve školním roce 2018/2019.

29.10. a 30.10. 2018 jsou vyhlášeny MŠMT v organizaci školního roku 2018/2019 podzimní prázdniny.

Provoz v mateřské škole, školní družině a ve školní jídelně pro děti, žáky i cizí strávníky bude všechny tyto dny přerušen.

 

 

Mgr. Ilona Racková

ředitelka školy

Vyvěšeno: 17.10.2018

Sběr papíru

Napsala: Mgr. Jana Kollegová | Kategorie: Novinky | Datum: 05. října 2018

Od 8. do 19. října 2018 proběhne tradiční sběr papíru do kontejneru u Základní školy a mateřské školy Lučina. Žáci školy společně se svými pedagogy budou svážet papír od rodinných domů 8. října od 10 hodin do 14 hodin. V loňském roce jsme se umístili na krásném 3. místě.

Děkujeme všem za pomoc při sběru papíru a podporu školy.

Mgr. Ilona Racková

ředitelka školy

Drakiáda

Napsala: Mgr. Jana Kollegová | Kategorie: Novinky | Datum: 04. října 2018

Třídní schůzky

Napsala: Mgr. Jana Kollegová | Kategorie: Novinky | Datum: 20. září 2018

V úterý 25.9.2018 se v jídelně školy koná schůze Klubu rodičů v 15.30 hodin. Poté následují hromadné třídní schůzky ve třídách.