Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí do mateřské školy

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Lučina Mgr. Jitka Miková v z., okres Frýdek – Místek, příspěvkové organizace, dne 3.5.2012 rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2, písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:
Registrační číslo MŚ 01/2012 – přijetí
Registrační číslo MŠ 02/2012 – přijetí
Registrační číslo MŠ 03/2012 – nepřijetí
Registrační číslo MŠ 04/2012 – přijetí
Registrační číslo MŠ 05/2012 – přijetí
Registrační číslo MŠ 06/2012 – přijetí
Registrační číslo MŠ 07/2012 – přijetí
Registrační číslo MŠ 08/2012 – přijetí
Registrační číslo MŠ 09/2012 – přijetí
Registrační číslo MŠ 10/2012 – příjetí
Registrační číslo MŠ 11/2012 – nepřijetí
Registrační číslo MŠ 12/2012 – přijetí
Registrační číslo MŠ 13/2012 – nepřijetí
Registrační číslo MŠ 14/2012 – přijetí
Registrační číslo MŠ 15/2012 – nepřijetí
Registrační číslo MŠ 16/2012 – přijetí
Registrační číslo MŠ 17/2012 – nepřijetí
Registrační číslo MŠ 18/2012 – přijetí
Registrační číslo MŠ 19/2012 – přijetí
Registrační číslo MŠ 20/2012 – přijetí
Registrační číslo MŠ 21/2012 – nepřijetí
Registrační číslo MŠ 22/2012 – přijetí
Registrační číslo MŠ 23/2012 – přijetí

Písemné rozhodnutí o přijetí se podle nové legislativy již nezasílá.