Velikonoční prázdniny

O velikonočních prázdninách  6.4.2023 budeme mít tento provoz:

Základní škola:  velikonoční prázdniny

Školní družina:  provoz přerušen

Mateřská škola: provoz omezen na jednu třídu

Školní jídelna:   provoz zachován pro mateřskou školu a cizí strávníky

7.4.2023, 10.4.2023 – státní svátky

Vyučování od úterý 11.4.2023