Ředitelské volno

0

Napsala: Mgr. Jana Kollegová | Kategorie: Novinky | Datum: 14-10-2019

Vážení zákonní zástupci,

 

oznamuji Vám v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, rozhodnutí ředitelky školy o vyhlášení ředitelského volna
z organizačních a technických důvodů dne 31.10. a 01.11.2019 pro žáky základní školy ve školním roce 2019/2020.

Provoz v mateřské škole a ve školní jídelně pro děti, žáky i cizí strávníky bude v tyto dny přerušen.

 

 

 

Mgr. Ilona Racková

ředitelka školy

Vyvěšeno: 10.10.2019

Drakiáda

0

Napsala: Mgr. Jana Kollegová | Kategorie: Novinky | Datum: 03-10-2019

Třídní schůzky

0

Napsala: Mgr. Jana Kollegová | Kategorie: Novinky | Datum: 25-09-2019

Ve čtvrtek 26.9.2019 se v jídelně školy koná schůze Klubu rodičů v 15.30 hodin. Poté následují hromadné třídní schůzky ve třídách.

Slavnostní zahájení školního roku

0

Napsala: Mgr. Jana Kollegová | Kategorie: Novinky | Datum: 27-08-2019

Srdečně zveme děti, žáky, jejich rodiče a přátele školy na slavnostní zahájení školního roku a pasování prvňáčků, které se uskuteční v pondělí 02.09.2019 od 08:00 hodin v tělocvičně školy za přítomnosti místostarosty obce Ing. Lukáše Pavlase, zaměstnanců obecního úřadu a pracovníků školy.

Vstup pro děti, žáky a zákonné zástupce je zpřístupněn od tělocvičny.

Zahájení skončí v 09:00 hodin. Poté si rodiče mohou děti vyzvednout u zadního vchodu (u tělocvičny).

Žáci bez písemného souhlasu zákonných zástupců nesmí sami opustit prostory školy. Po ranním nahlášení mohou jít žáci do školní družiny a na oběd, který se začne vydávat od 11:00 hod. Školní družina je pro nahlášené žáky otevřena od 06:30 do 16:30 hodin. Mateřská škola je pro děti otevřena od 06:30 do 16:30 hodin.

V úterý 03.09.2019 bude výuka probíhat do 11:40 hod. s třídními učiteli.

Od středy 04.09.2019 bude výuka probíhat dle rozvrhu.

Od pondělí 09.09.2019 budou vydávány svačinky pro nahlášené žáky.

Zájmové útvary při ŠD a zájmové kluby z dotace Šablony ZŠ II. začínají 16.09.2019

 

 

Těšíme se na shledání po prázdninách a dovolených.

 

zaměstnanci školy a ředitelka Mgr. Ilona Racková