ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Slavnostní zahájení školního roku 2022 – 2023 pro žáky 1. ročníku ZŠ se uskuteční 1. září 2022 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lučině. Zahájení v 08:00 hod. proběhne za účasti starostky obce Lučina Ing. Dagmar Veselé, pracovníků školy a zákonných zástupců dětí 1. ročníku. Po slavnostním aktu žáci odcházejí s rodiči domů. Žáci 2. – 5. ročníku ZŠ zahájí školní rok v 08:00 hod. v kmenových učebnách. Po ukončení cca v 08:45 hod. žáci odcházejí domů. Následující den 2. září končí vyučování v 11:40 hodin. Školní družina a školní jídelna pro žáky ZŠ bude v provozu od 02.09.2022


Úspěšný školní rok Vám přeje Ilona Racková a pracovníci školy

Školní družina:

RANNÍ:  od 6:30 do 7:40 hodin

ODPOLEDNÍ: od 11:40 do 16:30 hodin

BUDOVA ŠKOLY JE PRO ŽÁKY, KTEŘÍ NENAVŠTĚVUJÍ RANNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINU OTEVŘENA OD 7:40 DO 8:00!!!