Rozloučení

…   A je tu konec školního roku 2010/2011…


Žáci základní školy dostanou vysvědčení, rozloučíme se s letošními páťáky a hurá na prázdniny. V prvních 14 dnech hlavních prázdnin bude v provozu mateřská škola a školní jídelna. Sejdeme se znovu ve čtvrtek 1.září 2011 v 8 hodin ve školní tělocvičně, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku 2011/2012 a pasování nových prvňáčků.

A první pondělí v měsíci září už odjíždíme na školu v přírodě.


V tomto školním roce navštěvovalo naši školu 44 žáků, v tom příštím jich bude o dva více. Školní družinu navštěvovalo 28 dětí, pro příští školní rok je kapacita navýšena na 30.


Kdo se zajímá o dění ve škole, jistě ví, že se děti i pedagogové zúčastnili spousty akcí. Některé z nich organizujeme v rámci školní výuky, některé pro nás připravují organizace i jedinci, často také vyjíždíme mimo školu.


–          škola v přírodě ve Velkých Karlovicích

–          přespolní běh v Dobré

–          sběr starého papíru a pet víček

–          výtvarné soutěže

–          školní, oblastní a okresní, krajské kolo v recitaci

–          projekt „Nej..Vej…“

–          soutěž v anglickém jazyce

–          šachový turnaj

–          beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem

–          výlet do ZOO a na zámek Lešná

–          spolupráce MŠ a ZŠ: návštěvy předškoláků v 1. třídě

–          kulturní akce: loutkové divadlo „O Koblížkovi“, „Psí princezna“, „O kůzlátkách“, divadla v Ostravě „Půjdem spolu do Betléma“, „Čarodějnice“, výchovný koncert Pavla Nováka v Havířově, muzikál „Popelka“

–          akce v rámci prevence: celoroční projekt Policie ČR – AJAX, cvičení v přírodě na Myslivecké chatě, preventivní program Renarkon, dopravní soutěž

–          mikroregion: návštěva hráze a rybích sádek

–          spolupráce s rodiči, občany a organizacemi: Lampionový průvod, otevírání Slabikáře, Vánoční jarmark, recitační, pěvecká a taneční vystoupení pro důchodce, vystoupení na plesu Hasičů, návštěvy knihovny

–          budoucím pedagogům umožňujeme pedagogické praxe
Přejeme Vám krásné prožití období letních prázdnin, spoustu sluníčka a pohody!


Děti a  zaměstnanci ZŠ a MŠ Lučina