Dotazník – otevření ZŠ – dotazník ukončen

0

Napsala: admin | Kategorie: Novinky | Datum: 11-05-2020

Vážení rodiče,

zjišťujeme zájem o NEPOVINNOU výuku na základní škole ve školních skupinách od 25. 05. 2020.

Vycházíme z manuálu MŠMT:

„OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“

Jeho plné znění si můžete přečíst ZDE.

V základní škole bude probíhat provoz s dodržením stanovených hygienických a bezpečnostních opatření, zejména:

 • zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 1. stupně do 15.05.2020 prostřednictvím on-line dotazníku
 • složení skupin je neměnné po celou dobu
 • žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25.05.2020
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická a bezpečnostní pravidla; jejich opakované nedodržení po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy
 • maximální počet žáků ve skupině je 15
 • vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • aby se žáci mohli vzdělávat ve škole, budou muset předložit čestné prohlášení o zdravotní situaci v rodině podepsané zákonnými zástupci (pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna)
 • výuka bude probíhat v neměnných skupinách. Dopolední výuka, její zahájení bude upřesněno podle zájmu a skupin.
 • ranní družina není poskytována
 • po té nabídneme žákům odpolední skupinu „družinu“ do 16:00 hod. opět ve stejné neměnné skupině, v jaké probíhala dopolední výuka (platí pouze pro žáky 1. – 3. ročníku)
 • obědy nabídneme všem zájemcům

Doporučujeme zvážení umístění žáka, pokud je samo nebo osoby žijící s ním v domácnosti  rizikovou skupinou, tedy:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Při  vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).  Ke stažení ZDE

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup žákovi do základní školy umožněn.

Abychom mohli vyjít vstříc vašim potřebám a také efektivně nastavit provoz ZŠ v souladu se všemi opatřeními, potřebujeme zjistit váš zájem o docházku žáků do ZŠ. Prosíme tedy o vyplnění tohoto dotazníku za každého žáka nejpozději do pátku 15.května do 12:00.hodin.  Děkujeme

DOTAZNÍK ZDE

Mgr. Ilona Racková

ředitelka školy

Vyvěšeno 11.5.2020

Návrh rozpočtu

0

Napsala: admin | Kategorie: Nezařazené | Datum: 20-02-2019

Sběrový týden

0

Napsala: admin | Kategorie: Novinky | Datum: 02-10-2011

10.10.2011 až 14.10.2011 sběr papíru do kontejneru u ZŠ a MŠ Lučina

 

Sběrné dvory, s.r.o., Ostravská 103, 73925 Sviadnov


Vážený pane řediteli, paní ředitelko.


Naše společnost pořádá i v letošním školním roce sběrovou soutěž „O ekologicky

nejzdatnější školu.“ Pro zvýšení atraktivnosti soutěže budou výsledky hodnoceny ve

dvou kategoriích: 1. ve sběru papíru kg/žák

 1. v celkovém množství odevzdaného papíru.


V každé kategorii budou finančně oceněny první tři školy ( škola může uspět v

obou současně). 1. místo 5000,- Kč, 2. místo 3000,- Kč, 3. místo 2000,- Kč.


Pro všechny školy bude výkup probíhat za zvýhodněné ceny 2,20 Kč/kg

(podle vývoje cen papíru na trhu se může cena změnit).


Přistavení a odvoz kontejnerů je zdarma a lze je objednat na tel.č.: 558655075

nebo 602788897 paní Plesníková. Soutěž bude probíhat do 20.6.2012, abychom ji stihli

vyhodnotit a předat ceny ještě v průběhu školního roku.


Věřím, že se zapojíte do této akce, která kromě finančního efektu pro Vás,

napomáhá i k záchraně našich lesů.


Sviadnov, 15.9.2011 Děkujeme

Ing. Bumbala Daniel

jednatel společnosti


Rozloučení

0

Napsala: admin | Kategorie: Nezařazené | Datum: 27-06-2011

…   A je tu konec školního roku 2010/2011…


Žáci základní školy dostanou vysvědčení, rozloučíme se s letošními páťáky a hurá na prázdniny. V prvních 14 dnech hlavních prázdnin bude v provozu mateřská škola a školní jídelna. Sejdeme se znovu ve čtvrtek 1.září 2011 v 8 hodin ve školní tělocvičně, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku 2011/2012 a pasování nových prvňáčků.

A první pondělí v měsíci září už odjíždíme na školu v přírodě.


V tomto školním roce navštěvovalo naši školu 44 žáků, v tom příštím jich bude o dva více. Školní družinu navštěvovalo 28 dětí, pro příští školní rok je kapacita navýšena na 30.


Kdo se zajímá o dění ve škole, jistě ví, že se děti i pedagogové zúčastnili spousty akcí. Některé z nich organizujeme v rámci školní výuky, některé pro nás připravují organizace i jedinci, často také vyjíždíme mimo školu.


–          škola v přírodě ve Velkých Karlovicích

–          přespolní běh v Dobré

–          sběr starého papíru a pet víček

–          výtvarné soutěže

–          školní, oblastní a okresní, krajské kolo v recitaci

–          projekt „Nej..Vej…“

–          soutěž v anglickém jazyce

–          šachový turnaj

–          beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem

–          výlet do ZOO a na zámek Lešná

–          spolupráce MŠ a ZŠ: návštěvy předškoláků v 1. třídě

–          kulturní akce: loutkové divadlo „O Koblížkovi“, „Psí princezna“, „O kůzlátkách“, divadla v Ostravě „Půjdem spolu do Betléma“, „Čarodějnice“, výchovný koncert Pavla Nováka v Havířově, muzikál „Popelka“

–          akce v rámci prevence: celoroční projekt Policie ČR – AJAX, cvičení v přírodě na Myslivecké chatě, preventivní program Renarkon, dopravní soutěž

–          mikroregion: návštěva hráze a rybích sádek

–          spolupráce s rodiči, občany a organizacemi: Lampionový průvod, otevírání Slabikáře, Vánoční jarmark, recitační, pěvecká a taneční vystoupení pro důchodce, vystoupení na plesu Hasičů, návštěvy knihovny

–          budoucím pedagogům umožňujeme pedagogické praxe
Přejeme Vám krásné prožití období letních prázdnin, spoustu sluníčka a pohody!


Děti a  zaměstnanci ZŠ a MŠ Lučina