Primární prevence rizikového chování

Vážení rodiče,

MŠMT vydalo doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů, podle kterého budeme postupovat i na naší škole. Odkazy na jednotlivé materiály najdete v rubrice DOKUMENTY.