Rozhodnutí o přijetí


Přijatí žáci do 1. ročníku ZŠ

Zástupkyně ředitelky Základní školy a mateřské školy Lučina Mgr. Jitka Miková, okres Frýdek – Místek, příspěvkové organizace, dne 6. 2. 2012 rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhovět žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci, těchto žáků:


Registrační číslo 1 – přijat/a

Registrační číslo 2 – přijat/a

Registrační číslo 3 – přijat/a

Registrační číslo 4 – přijat/a

Registrační číslo 5 – přijat/a

Registrační číslo 6 – přijat/a

Registrační číslo 7 – přijat/a

Registrační číslo 8 – přijat/a

Registrační číslo 9 – přijat/a

Registrační číslo 10 – přijat/a

Registrační číslo 11 – přijat/a

Registrační číslo 12 – přijat/a

Registrační číslo 13 – přijat/a

Registrační číslo 14 – přijat/a

Registrační číslo 15 – přijat/a

Písemné rozhodnutí o přijetí se podle nové legislativy již nezasílá.