VÝLET – propast Macocha

Výlet za poznáním jiného kraje jsme podnikli 21. 6. 2012. Letos jsme vyrazili autobusem k propasti Macocha, lanovkou jsme sjeli do žlebu, vláčkem dojeli k Punkevním jeskyním a na lodičkách jsme pluli na dno Macochy. Unavení a plní zážitků jsme se večer šťastně vrátili do rodné Lučiny. Chceme poděkovat Klubu rodičů při Základní škole Lučina za financování dopravy a vstupenek pro žáky ZŠ, zároveň oceňujeme celoroční, obětavou a bohatou činnost rodičů. NAVŠTIVTE NAŠI FOTOGALERII!