ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

17.1.2013 od 12:30 do 17:30 hodin

K zápisu a prohlídce školy zveme všechny děti a rodiče

{ malotřídní škola:

děti se učí vzájemné spolupráci, mezi sebou jsou vedeny k samostatnosti, v 1. ročníku samostatná výuka

{ „ vše pod jednou střechou“

společné akce MŠ a ZŠ, úzká spolupráce pedagogů, snadnější přestup z MŠ do ZŠ, rodinné prostředí

{aprobovaný pedagogický sbor

zkušenosti s výukou dětí s poruchami učení i chování, kvalitní školní vzdělávací program, individuální přístup k dětem

{školní družina

ranní od 6:30, odpolední do 16 hodin, mimoškolní akce

{ zájmové útvary

dle zájmu dětí – počítačový, výtvarný, sportovní, hudební, šachový, dramatický

{ stravování

zajištěno přímo ve škole v samostatné jídelně, svačiny, obědy i pitný režim

{prostředí školy

prostorné učebny s kvalitním vybavením, interaktivní počítačová učebna, keramická dílna, zahrada, nové multifunkční hřiště s dětskými a sportovními prvky, hřiště s umělým povrchem, atletická dráha s doskočištěm, tělocvična, bezbariérový přístup, blízkost přehrady

{ další

  • plavecký výcvik pro 1. – 5. ročník

  • škola v přírodě (fotografie na našich web stránkách)

  • projektová výuka

  • zapojení žáků do soutěží

  • účast na akcích okolních škol

  • akce ve spolupráci s obcí a rodiči

PŘINESTE RODNÝ LIST DÍTĚTE A VÁŠ OBČANSKÝ PRŮKAZ

naše web.stránky:www.zs–lucina.cz

kontakt: 558 689 139, 773 127 056, zs.lucina@seznam.cz

Těšíme se na Vás, děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Lučina