Upozornění vedoucí ŠJ: Při nedávné inspekci byly zjištěny nedostatky v odhlašování stravy ze strany některých rodičů. Upozorňujeme znovu – v případě nepřítomnosti dítěte musí být oběd odhlášen nejpozději druhý den nepřítomnosti. První den ještě lze odebrat jídlo do jídlonosičů za dotovanou cenu. Od druhého dne bude neodhlášený odebraný i neodebraný oběd účtován za plnou (nedotovanou) cenu, tj. cena stravy + 21,- Kč navíc !!! Odhlásit stravu je možno nejpozději téhož dne do 7.00 hodin osobně ve školní jídelně nebo telefonicky na čísle 774 713 660 u vedoucí ŠJ.