Zápis do MŠ

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Lučina,
okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace vyhlašuje

Zápis do Mateřské školy Lučina
v úterý 22. dubna 2014
od 10:00 do 16:00 hodin

„Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015“

1) přednostní přijetí ditěte v posledním roce před zahájením školní docházky
2) vyšší věk dítěte
3) děti, jejichž sourozenci již navštěvují MŠ nebo ZŠ

 Dokumenty potřebné k zápisu:
– občanský průkaz
– rodný list dítě

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3let, musí být způsobilé účastnit se vzdělávací činnosti a být přiměřeně samostatné. Zápis do MŠ provádí vedoucí učitelka podle stanovených kriterii pro přijetí do MŠ.

Dítě se přijímá na základě:
– žádosti rodičů
– zápisního listu
– evidenčního listu dítěte (s potvrzením lékaře)

Na základě těchto dokumentů může ředitelka školy vydat „Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí“
Dokumenty – „Zápisní list“, „Žádost o přijetí“ budou na začátku dubna ke stažení na webových stránkách školy.
„ Evidenční list“ – si můžete týden před zápisem vyzvednout v MŠ, případně vyplnit přímo u zápisu. Následně je potřeba potvrdit jej dětským lékařem a vrátit zpět do MŠ.

Těší se na Vás kolektiv pracovníků Základní školy a mateřské školy Lučina