ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ OD ŠK. ROKU 2014/2015

Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy od školního roku 2014/2015

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Lučina, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 4), § 165, odst. 2 písmeno b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění takto:
Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Lučina, okres Frýdek –Místek, příspěvková organizace, vyhovuje u těchto žadatelů:
Registrační číslo MŠ 01/2014 – přijat/a
Registrační číslo MŠ 02/2014 – přijat/a
Registrační číslo MŠ 03/2014 – přijat/a
Registrační číslo MŠ 04/2014 – nepřijat/a
Registrační číslo MŠ 05/2014 – přijat/a
Registrační číslo MŠ 06/2014 – přijat/a
Registrační číslo MŠ 07/2014 – přijat/a
Registrační číslo MŠ 08/2014 – přijat/a
Registrační číslo MŠ 09/2014 – přijat/a
Registrační číslo MŠ 10/2014 – přijat/a
Registrační číslo MŠ 11/2014 – přijat/a
Registrační číslo MŠ 12/2014 – přijat/a
Registrační číslo MŠ 13/2014 – přijat/a
Registrační číslo MŠ 14/2013 – přijat/a
Registrační číslo MŠ 15/2013 – přijat/a
Registrační číslo MŠ 16/2014 – přijat/a
Registrační číslo MŠ 17/2014 – přijat/a
Registrační číslo MŠ 18/2014 – přijat/a
Registrační číslo MŠ 19/2014 – nepřijat/a
Registrační číslo MŠ 20/2014 – přijat/a
Registrační číslo MŠ 21/2014 – přijat/a
Registrační číslo MŠ 22/2014 – přijat/a
Registrační číslo MŠ 23/2014 – přijat/a
Registrační číslo MŠ 24/2014 – přijat/a
Registrační číslo MŠ 25/2014 – přijat/a
Písemné rozhodnutí o přijetí se podle nové legislativy již nezasílá.

V Lučině: 30.04.2014
Mgr. Ilona Racková
ředitelka