Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Vážení zákonní zástupci žáků základní školy,

oznamuji Vám v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, rozhodnutí ředitelky školy o vyhlášení ředitelského volna pro žáky základní školy ve školním roce 2014/2015 ve dnech 29. a 30. 06. 2015 z organizačních a technických důvodů – celodenní školení všech zaměstnanců školy, zahájení oprav: učebny 1. ročníku, rekonstrukce ve školní družině a učebně mateřské školy, a opravy vnitřního schodiště u tělocvičny. Školní rok 2014/2015 bude ukončen 26. 06. 2015.

Mgr. Ilona Racková

ředitelka