Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), oznamuje mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Lučina, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace, rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 01. 09. 2015 takto:

Přijati:

 1. Registrační číslo MŠ 20/2015
 2. Registrační číslo MŠ 05/2015
 3. Registrační číslo MŠ 18/2015
 4. Registrační číslo MŠ 06/2015
 5. Registrační číslo MŠ 04/2015
 6. Registrační číslo MŠ 17/2015
 7. Registrační číslo MŠ 16/2015
 8. Registrační číslo MŠ 19/2015
 9. Registrační číslo MŠ 12/2015
 10. Registrační číslo MŠ 03/2015
 11. Registrační číslo MŠ 01/2015
 12. Registrační číslo MŠ 14/2015
 13. Registrační číslo MŠ 11/2015
 14. Registrační číslo MŠ 08/2015
 15. Registrační číslo MŠ 09/2015

 

Nepřijati:

 1. Registrační číslo MŠ 15/2015
 2. Registrační číslo MŠ 07/2015
 3. Registrační číslo MŠ 13/2015
 4. Registrační číslo MŠ 10/2015
 5. Registrační číslo MŠ 02/2015

 

Lučina 25. 5. 2015                                                 Mgr. Ilona Racková, ředitelka školy