Ředitelské volno

Oznámení rozhodnutí ředitelky školy Mgr. Ilony Rackové v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, o vyhlášení ředitelského volna dne 18.11.2016 pro žáky základní školy ve školním roce 2016/2017 z technických důvodů – havarijní stav v kotelně.

Provoz v mateřské škole a ve školní jídelně pro děti, žáky i cizí strávníky bude v tento den přerušen.

Mgr. Ilona Racková

ředitelka

Vyvěšeno: 09.11.2016