Třídní schůzky

Ve čtvrtek 14.9.2017 se v jídelně školy koná schůze Klubu rodičů v 15.30 hodin. Poté následují hromadné třídní schůzky ve třídách.