Volba do školské rady

Volba do školské rady za zákonné zástupce se uskuteční 12.06.2018. Volební lístek obdržíte od třídních učitelů na konzultacích. Volební schránka se nachází ve vestibulu školy.