Slavnostní zahájení školního roku

Srdečně zveme děti, žáky, jejich rodiče a přátele školy na slavnostní zahájení školního roku a pasování prvňáčků, které se uskuteční v pondělí 03.09.2018 od 08:00 hodin v tělocvičně školy za přítomnosti místostarosty obce Ing. Lukáše Pavlase, zaměstnanců obecního úřadu a zaměstnanců školy.

Vstup pro děti, žáky a zákonné zástupce je zpřístupněn od tělocvičny.

Zahájení skončí v 09:00 hodin. Poté si rodiče mohou děti vyzvednout u zadního vchodu (u tělocvičny).

Žáci bez písemného souhlasu zákonných zástupců nesmí opustit prostory školy. Po ranním nahlášení mohou jít žáci do školní družiny a na oběd, který se začne vydávat od 11:00 hod. Školní družina je pro nahlášené žáky otevřena od 06:30 do 16:30 hodin. Mateřská škola je pro děti otevřena od 06:30 do 16:30 hodin.

V úterý 04.09.2018 bude výuka probíhat do 11:40 hod.

Od středy 05.09.2018 bude výuka probíhat dle rozvrhu.

Od pondělí 10.09.2018 budou vydávány svačinky pro nahlášené žáky.

Zájmové útvary při ŠD a zájmové kluby z dotace Šablony ZŠ II. začínají 17.09.2018

 

Těšíme se na shledání po prázdninách a dovolených

 

 

zaměstnanci školy a ředitelka Ilona Racková