Informace pro rodiče

TÝDEN 24.06. – 28.06.2019

PO – ČT – výuka do 11:40 pro žáky všech ročníků, oběd, následuje ŠD do 16:30, MŠ do 16:30 hod.

PÁ – výuka do 09:40, následuje ŠD do 15:00  – žáci, kteří jsou v režimu ŠD odchody a omluvenky řeší ŠD.

Obědy budou vydávány od 10:30 hodin.

MŠ provoz do 16:00 hod.

Pokud bude po předání vysvědčení odcházet žák dříve nebo sám, omluvenku předá TU nebo odhlásíte dítě pomocí elektronické žákovské knížky. V případě osobního vyzvednutí žáka nepotřebujete omluvenky.

V měsíci červenci bude mateřská škola v provozu od 01.07. do 19.07. od 06:30 – 15:30 hodin.
Příměstský tábor pro žáky bude realizován od 08.07. do 19.07.2019 ve spolupráci s Klubem rodičů při ZŠ a MŠ Lučina, MAS Pobeskydí a ZŠ a MŠ Lučina.
Vážení rodiče, děkuji Vám za spolupráci a důvěru, kterou jste nám dali ve školním roce 2018-2019.
Nový školní rok zahájíme 02.09.2019 v 08:00 hodin v tělocvičně školy. Pro žáky chystáme navíc jednu samostatnou třídu s třídní učitelkou a více samostatně vyučovaných hodin.
Dětem přeji krásně prožité prázdniny a Vám rodičům příjemnou dovolenou.
                                                                                                                 
                                                                                                                     Mgr. Ilona Racková
                                                                                                                     ředitelka školy