Informace pro zákonné zástupce

Vážení zákonní zástupci,

ČMOS pracovníků školství vyhlásil na středu 06. 11. 2019 jednodenní stávku. Zaměstnanci naší školy stávku podporují, ale stávky se neúčastní. Provoz mateřské školy, základní školy, školní družiny a školní jídelny bude 06. 11. 2019 zachován dle platné provozní doby.
Mgr. Ilona Racková
ředitelka školy
Vyvěšeno: 04.11.2019