Informace koronavir Covid-19

Vážení zákonní zástupci,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje aktuální situaci a je ve spojení s Ministerstvem zdravotnictví a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi, kterým je připraveno poskytnout veškerou součinnost. Apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.
 
Odkazy na důležité weby:
Web Ministerstva zdravotnictvíhttps://www.mzcr.cz/

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občanyhttp://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Web Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

Mgr. Ilona Racková
Ředitelka školy