PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ

Vážení rodiče, milí žáci,

závěr školního roku se přiblížil a s ním i předání vysvědčení za školní rok 2019 – 2020.
Dle upraveného opatření ministerstva zdravotnictví účinného od 22. června 2020 je možná účast všech žáků při předávání vysvědčení. Stále však je nutné předložit čestné prohlášení.
Organizace 30. června 2020 při předávání vysvědčení bude probíhat následovně:
1. ročník – od 07:30 hod.
2. ročník – od 07:30 hod.
3. ročník – od 07:45 hod.
4. ročník – od 07:45 hod.
5. ročník – od 08:00 hod. slavnostní rozloučení
Oběd bude možný postupně od 10:30 hod.
Prosíme rodiče, aby nahlásili účast na odpoledních skupinách a obědu. V případě dřívějších odchodů žáků ze skupin je nutný souhlas zákonného zástupce, pokud si dítě osobně nevyzvedne. Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena u ředitelky školy, zákonní zástupci je mohou převzít po telefonické domluvě.
Děkuji za spolupráci při ukončení školního roku.
Mgr. Ilona Racková
ředitelka školy