Informace pro rodiče – ROUŠKY

Vážení rodiče,
kvůli zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky povinné od 10.09.2020 uvnitř budov v celé České republice. V naší škole se to týká zaměstnanců, osob, dětí a žáků vstupujících do budovy školy, uvnitř školy v šatnách, chodbách a společných prostorách školy.
Výuka ve třídách a učebnách základní školy bude zatím bez roušek.
Ve třídách mateřské školy také bez roušek.
Rodiče zajistí: označený sáček, taštičku, do které si dítě, žák po příchodu do třídy MŠ, ZŠ uloží svoji roušku.
Mgr. Ilona Racková
ředitelka