Třídní schůzky

0

Napsala: Mgr. Jana Kollegová | Kategorie: Novinky | Datum: 20-09-2018

V úterý 25.9.2018 se v jídelně školy koná schůze Klubu rodičů v 15.30 hodin. Poté následují hromadné třídní schůzky ve třídách.

Slavnostní zahájení školního roku

0

Napsala: Mgr. Jana Kollegová | Kategorie: Novinky | Datum: 28-08-2018

Srdečně zveme děti, žáky, jejich rodiče a přátele školy na slavnostní zahájení školního roku a pasování prvňáčků, které se uskuteční v pondělí 03.09.2018 od 08:00 hodin v tělocvičně školy za přítomnosti místostarosty obce Ing. Lukáše Pavlase, zaměstnanců obecního úřadu a zaměstnanců školy.

Vstup pro děti, žáky a zákonné zástupce je zpřístupněn od tělocvičny.

Zahájení skončí v 09:00 hodin. Poté si rodiče mohou děti vyzvednout u zadního vchodu (u tělocvičny).

Žáci bez písemného souhlasu zákonných zástupců nesmí opustit prostory školy. Po ranním nahlášení mohou jít žáci do školní družiny a na oběd, který se začne vydávat od 11:00 hod. Školní družina je pro nahlášené žáky otevřena od 06:30 do 16:30 hodin. Mateřská škola je pro děti otevřena od 06:30 do 16:30 hodin.

V úterý 04.09.2018 bude výuka probíhat do 11:40 hod.

Od středy 05.09.2018 bude výuka probíhat dle rozvrhu.

Od pondělí 10.09.2018 budou vydávány svačinky pro nahlášené žáky.

Zájmové útvary při ŠD a zájmové kluby z dotace Šablony ZŠ II. začínají 17.09.2018

 

Těšíme se na shledání po prázdninách a dovolených

 

 

zaměstnanci školy a ředitelka Ilona Racková

 

 

Příjezd ze školy v přírodě

0

Napsala: Mgr. Jana Kollegová | Kategorie: Novinky | Datum: 20-06-2018

V pátek 22.06.2018 se vracíme ze školy v přírodě v 14.45 hodin na točnu před ZŠ a MŠ Lučina. Prosíme zákonné zástupce, aby si děti vyzvedli nejdéle do 15.00 hodin, protože školní družina je v tento den uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

Zkrácená výuka

0

Napsala: Mgr. Jana Kollegová | Kategorie: Novinky | Datum: 20-06-2018

Od pondělí 25.06.2018 do čtvrtku 28.06.2018 bude probíhat výuka do 11.40 hodin. V pátek 29.06.2018 bude výuka zkrácena do 9.40 hodin, následuje ŠD do 15.00 hodin.