Třídní schůzky

0

Napsala: Mgr. Jana Kollegová | Kategorie: Novinky | Datum: 25-09-2019

Ve čtvrtek 26.9.2019 se v jídelně školy koná schůze Klubu rodičů v 15.30 hodin. Poté následují hromadné třídní schůzky ve třídách.

Slavnostní zahájení školního roku

0

Napsala: Mgr. Jana Kollegová | Kategorie: Novinky | Datum: 27-08-2019

Srdečně zveme děti, žáky, jejich rodiče a přátele školy na slavnostní zahájení školního roku a pasování prvňáčků, které se uskuteční v pondělí 02.09.2019 od 08:00 hodin v tělocvičně školy za přítomnosti místostarosty obce Ing. Lukáše Pavlase, zaměstnanců obecního úřadu a pracovníků školy.

Vstup pro děti, žáky a zákonné zástupce je zpřístupněn od tělocvičny.

Zahájení skončí v 09:00 hodin. Poté si rodiče mohou děti vyzvednout u zadního vchodu (u tělocvičny).

Žáci bez písemného souhlasu zákonných zástupců nesmí sami opustit prostory školy. Po ranním nahlášení mohou jít žáci do školní družiny a na oběd, který se začne vydávat od 11:00 hod. Školní družina je pro nahlášené žáky otevřena od 06:30 do 16:30 hodin. Mateřská škola je pro děti otevřena od 06:30 do 16:30 hodin.

V úterý 03.09.2019 bude výuka probíhat do 11:40 hod. s třídními učiteli.

Od středy 04.09.2019 bude výuka probíhat dle rozvrhu.

Od pondělí 09.09.2019 budou vydávány svačinky pro nahlášené žáky.

Zájmové útvary při ŠD a zájmové kluby z dotace Šablony ZŠ II. začínají 16.09.2019

 

 

Těšíme se na shledání po prázdninách a dovolených.

 

zaměstnanci školy a ředitelka Mgr. Ilona Racková

Informace pro rodiče

0

Napsala: Mgr. Jana Kollegová | Kategorie: Novinky | Datum: 23-06-2019

TÝDEN 24.06. – 28.06.2019

PO – ČT – výuka do 11:40 pro žáky všech ročníků, oběd, následuje ŠD do 16:30, MŠ do 16:30 hod.

PÁ – výuka do 09:40, následuje ŠD do 15:00  – žáci, kteří jsou v režimu ŠD odchody a omluvenky řeší ŠD.

Obědy budou vydávány od 10:30 hodin.

MŠ provoz do 16:00 hod.

Pokud bude po předání vysvědčení odcházet žák dříve nebo sám, omluvenku předá TU nebo odhlásíte dítě pomocí elektronické žákovské knížky. V případě osobního vyzvednutí žáka nepotřebujete omluvenky.

V měsíci červenci bude mateřská škola v provozu od 01.07. do 19.07. od 06:30 – 15:30 hodin.
Příměstský tábor pro žáky bude realizován od 08.07. do 19.07.2019 ve spolupráci s Klubem rodičů při ZŠ a MŠ Lučina, MAS Pobeskydí a ZŠ a MŠ Lučina.
Vážení rodiče, děkuji Vám za spolupráci a důvěru, kterou jste nám dali ve školním roce 2018-2019.
Nový školní rok zahájíme 02.09.2019 v 08:00 hodin v tělocvičně školy. Pro žáky chystáme navíc jednu samostatnou třídu s třídní učitelkou a více samostatně vyučovaných hodin.
Dětem přeji krásně prožité prázdniny a Vám rodičům příjemnou dovolenou.
                                                                                                                 
                                                                                                                     Mgr. Ilona Racková
                                                                                                                     ředitelka školy

Třídní konzultace

0

Napsala: Mgr. Jana Kollegová | Kategorie: Novinky | Datum: 02-06-2019

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 se konají třídní konzultace dle rozpisu třídních učitelů.