Pozvání


Obec Lučina Vás srdečně zve

na 1.adventní neděli


 27. listopadu 2011

na náměstí před obecním úřadem


od 13 hodin – JARMARK – zahájení stánkového prodeje

 • Zabijačkové pochoutky, klobásy, čabajky – ke každému nákupu možnost ochutnání „prdelanky“- zdarma

 • Med a výrobky z medu a propolisu…

 • Teplé nápoje, koláče, cukrovinky…

 • Pivíčko od „ Koníčka“…

 • Proutěné zboží, slaměné ozdoby…

 • Adventní věnce, svícny…

 • Výrobky dětí, keramika…

 • Občerstvení ve škole – pro zahřátí, něco do žaludku…


od 14 hodin – KULTURNÍ PROGRAM

 • Slavnostní zahájení

 • Vystoupení pěveckého sboru Klubu důchodců

 • Zpěv dětí z MŠ a ZŠ Lučina

 • Koncert skupiny FLERET

 • Slavnostní rozsvícení vánoční výzdoby – zvonečky s sebou

„ Zvonečky zazvoníme, Lučinu rozsvítíme“