Věnuj mobil

Projekt Recyklohraní, do kterého je naše škola zapojena, vyhlásil ve spolupráci se společností Asekol a T-mobil soutěž, jejímž cílem je získat k opětovnému využití, případně k recyklaci mobilní telefony, které jinak zůstávají bez využití v domácnostech rodin žáků.  Pokud můžete, věnujte svůj starý (i nefunkční) mobil dětem, v soutěži mohou vyhrát zážitkový výlet pro celou třídu.