Zápis do 1. ročníku ZŠ

{{{ ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU {{{

ZŠ a MŠ Lučina

17.1.2012 od 12:30 do 16:30 hodin


K zápisu zveme všechny děti a rodiče, kterým bude vyhovovat organizace a prostředí naší školy:

{{{ malotřídní škola

děti se učí spolupráci mezi sebou, jsou vedeny k samostatnosti, samostatná výuka v 1. ročníku

{{{ „ vše pod jednou střechou“

společné akce MŠ a ZŠ, úzká spolupráce pedagogů, snadnější přestup z MŠ do ZŠ, takříkajíc rodinné prostředí

{{{ plně aprobovaný pedagogický sbor

zkušenosti s výukou dětí s poruchami učení i chování, kvalitní školní vzdělávací program, zájem, individuální přístup k dětem

{{{ školní družina

ranní od 6:30 odpolední do 16 hodin, mimoškolní akce

{{{ zájmové útvary

dle zájmu dětí – počítačový, výtvarný, sportovní, hudební, keramický, šachový

{{{ stravování

zajištěno přímo ve škole v samostatné jídelně, obědy i pitný režim

{{{ prostředí školy

prostorné učebny s kvalitním vybavením, zahrada, hřiště s umělým povrchem, blízkost přehrady, tělocvična, počítačová učebna, keramická dílna, bezbariérový přístup

{{{ další

  • plavecký výcvik

  • škola v přírodě (fotografie na našich web stránkách)

  • projektová výuka

  • umístění v soutěžích

  • účast na akcích okolních škol

  • akce ve spolupráci s obcí a rodiči


PŘINESTE RODNÝ LIST DÍTĚTE A VÁŠ OBČ. PRŮKAZ 

naše web.stránky: www.zs–lucina.cz 

kontakt: 558 689 139 zs.lucina@seznam.cz

Těšíme se na Vás, děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Lučina 

{ { { { { { {