KATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ

V květnu 2012 ukončil výuku katolického náboženství otec Mgr. Jan Vecheta z Římskokatolické farnosti Domaslavice.

Střetávání otce Jana s žáky byla velmi příjemná, plná klidu a pohody. Těšíme se na spolupráci v dalším školním roce a přejeme p. faráři krásné letní dny.