RENARKON

Žáci 1. – 5. ročníku ZŠ a MŠ Lučina absolvovali besedy Obecně prospěšné společnosti RENARKON v rámci Minimálního preventivního progranu k prevenci šikany. Paní učitelka Marcela Vejrostová zajistila zážitkový program pro děti „BUĎ OK“ – který probíhal ve třech blocích zaměřených na ● vztahy v kolektivu ● sny, přání a tužby dětí ● zdravý životní styl.