BABIČKA DO ŠKOLY

Projekt „Babička do školy“

Ve školní družině probíhá celoroční projekt: pravidelné předčítání pro žáky základní školy prostřednictvím PhDr. Ludmily Žitníkové. Letos jsme se zaměřili na pověsťovou literaturu regionální a posilujeme u dětí národní cítění, vztah k rodnému místu a regionu. Celý projekt podporuje čtenářskou gramotnost, zapojuje seniory do aktivní populace a učí děti úctě ke starší generaci. ( více ve fotogalerii )