CVIČENÍ V PŘÍRODĚ

Cvičení v přírodě

Dne 12. 10. 2012 se žáci naší ZŠ a MŠ Lučina zúčastnili cvičení v přírodě, které probíhalo ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Řonsník v Lučině na myslivecké chatě a v jejím okolí. Cílem tohoto cvičení bylo seznámení žáků s únikovými východy a krytem v budově školy. Přímo na myslivecké chatě a v okolí si žáci ověřili znalosti a dovednosti z přírodovědy, ze základů topografie, z první pomoci a neposledně i z tělesné zdatnosti.

Slova díků patří zdejším myslivcům, jmenovitě pak p. Janu Mojžíškovi, p. René Žákovi, Ing. Jaroslavu Votýpkovi a p. Václavu Čermákovi, kteří pro žáky zajistili nejen občerstvení a horký čaj, ale také připravili prohlídku zbraní s odborným výkladem, ukázali místní bažantnici a předvedli žákům, jak se cvičí střelba na tzv. holuba. Na závěr měli žáci možnost vyzkoušet si střelbu na cíl.

Žákům se cvičení v přírodě velmi líbilo. Na to, jak se jim daří, se přijel podívat starosta obce Lučina pan Josef Skokan. Cvičení bylo úspěšné, těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Marcela Vejrostová, učitelka ZŠ a MŠ Lučina