ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Lučina,

okres Frýdek – Místek vyhlašuje

Zápis do Mateřské školy Lučina

v úterý 16. dubna 2013

od 10:00 do 16:00 hodin

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2013/2014“

1) Děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti s odkladem školní

docházky §34 ods.4.zák. 561/2004Sb. v platném znění.

2) Individuální situace dítěte:

a) zdravotní způsobilost, včetně absolvování stanovených očkování

b) děti, jejichž sourozenci již navštěvují MŠ

c) trvalé bydliště dítěte v obci Lučina

d) opakované podání žádosti

e) věk dítěte/ 4-5 roky věku/

f) dítě matky samoživitelky

g) zaměstnanost rodičů

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3let, musí být způsobilé účastnit se vzdělávací činnosti a být přiměřeně samostatné. Zápis do MŠ provádí vedoucí učitelka podle stanovených kriterií MŠ, dítě  se přijímá na základě:

  • žádosti rodičů
  • zápisního listu
  • evidenčního listu dítěte (s potvrzením lékaře) obdržíte při zápisu

 

Tyto tiskopisy lze stáhnout z webových stránek, vyzvednout v MŠ týden před zápisem nebo vyplnit u zápisu.

 

Potřebné dokumenty k zápisu:

 

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte

Těší se na Vás kolektiv pracovníků Základní školy a mateřské školy Lučina