UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ
1)
Neuhrazené stravné za červen a červenec 2014 lze uhradit u vedoucí ŠJ v termínu:
12.08.-20.08.2014 od 08:00 do 12:00 hod.

2)
Školní jídelna zahajuje provoz pro cizí strávníky 25.08.2014. Stravu je nutné si objednat týden předem a to buď osobně v ŠJ nebo telefonicky na tel. Čísle: 774 713 660. V případě neobjednané stravy nebude s obědem počítáno. Děkujeme za pochopení.

Lucie Miková
vedoucí školní jídelny