Zahájení školního roku

Nový školní rok 2015 – 2016 zahájíme v úterý 1. září v 8:00 hodin v tělocvičně školy. Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče a přátele školy na slavnostní pasování žáků 1. ročníku na PRVŇÁKY a přivítání nových dětí do mateřské školy.
Těší se na Vás děti a žáci Základní školy a mateřské školy Lučina, pedagogové, zaměstnanci školy a pracovnice obecního úřadu s paní starostkou.
Mgr. Ilona Racková
ředitelka školy