Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Oznamuji v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, rozhodnutí ředitelky školy o vyhlášení ředitelského volna dne 16.11.2015 pro žáky základní školy ve školním roce 2015/2016 z technických důvodů – oprava technologie vytápění, porevizní opravy a zhodnocení možnosti úspory provozu školy – viz. příloha.

Provoz v mateřské škole a ve školní jídelně pro děti, žáky i cizí strávníky bude v tento den přerušen.

 

Mgr. Ilona Racková                                                                                                                   ředitelka