Ukončení školního roku

Letošní školní rok ukončíme 30. 6. 2016 rozdáním vysvědčení žákům 1. – 4. ročníku ve škole a poté slavnostním předáním vysvědčení žákům 5. ročníku na Obecním úřadu Lučina.

Našim dětem přejeme, aby si prázdniny užily podle svých představ. Dávejte na sebe pozor a načerpejte sílu a elán do nového školního roku 2016/2017, který zahájíme ve čtvrtek 1. září 2016 v 8.00 hodin v tělocvičně školy.